CADILLAC

HISTORIE

Is he staying arrival address earnest. To preference considered it themselves inquietude collecting estimating.

COMPANY FOUNDATION

1658
De breve og skrifter, som berettede om Le Sieur Antoine de la Mothe Cadillac, er for længst brændt, men det er med ganske stor sikkerhed fastslået, at han fødtes den 5. marts 1658 i Gascogne.
Om drengeårene i Frankrig ved man ikke meget andet end, at han må have været en af familiens yngste medlemmer, da kun disse kunne få ordener i Den Kongelige Franske Armé.Hans eventyrlige liv i Amerika blev fremgangsrigt og ledte til, at hans konge Ludvig XIV gjorde ham til medlem af det franske hof, og at han blev ridder af St. Louis Militær orden.

FIRST SALE

17 February 2016
Han blev også kongelig kolonialråd, og guvernør for store franske besiddelser I Mississippi. Grunden til at hans navn og våben i dag pryder en fornem bil er, at Cadillac i 1701 grundlagde den by, som nu er bilbyernes by – Detroit.

Der står et heroisk skær over hele Cadillacs liv, men hans våbenskjold, som er symbolet på et aristokrati, som gennem mere end fire århundreder før Columbus fremmaner et andet glorværdigt billede.

SECOND SHOP

6 March 2016
Det er billedet af Frankrigs store godsejere og herskere, af grever og hertuger, af tapre stridsmænd og korsfarere. Cadillacs våben formet som et skjold, som foroven bærer en perlebesat krone. Skjoldet er delt i fire felter. I det første og det fjerde felt gengives det våbenmærke, som en gang ejedes af familien Mothe. Den heraldikiske beskrivelse lyder i oversættelsen fra fransk "…første og fjerde (felt) i guld med sort tværbjælke mellem tre merletter (små heraldiske fugle, oprindeligt svaler) også sorte, placeret to foroven og en under bjælken…". Fuglene er uden ben og symboliserer, når de optræder tre ad gangen, Treenigheden.

De blev, sammen med tværbjælken, før i tiden givet til riddere som udmærkelse for tappert at have anført korstogene. En gammel historiker siger: "Denne fugl gives blot til yngre brødre for, at hos dem at indprente vigtigheden af at passe dydens og tjenestens vinger, om de ville have fremgang i livet, og ej til benene, imedens de ikke ejer megen jord at sætte deres fødder på". Om tværbjælken hedder det:
"Dette er et militært hædersbælte, som maner sin bærer, til altid at sætte sit lands tarv i første række". Det andet og tredje felt føjedes formodentligt ind i det Mothenske våbenskjold igennem et giftermål, dette var almindeligt, når slægten blev udvidet.

BIGGEST CONTRACT

1 April 2016
De farver og symboler, som lyser fra de nye dele af våbnet, fortæller om mere end store jordbesiddelser: "-udmærket tapperhed og dømmekraft" vises af de røde kvadrater, "renhed, barmhjertighed og rigdom" af sølvkvadraterne. De blå tværbjælker tyder på stor tapperhed og ridderlighed på korsfarernes fjerne kamppladser. Kronen med de syv perler viser Cadillacs slægtsbånd med seks franske grever, der stammede fra greverne af Toulouse, som tilhørte den franske kongeslægt.

AWARD WON

23 June 2016
Hvert familievåben taler et symbolsk sprog. Skilt fra den rent heraldiske tolkning står våbnets historie. Denne beskriver familiens eller slægtens herkomst, rang, fortjenester og bedrifter. I hele Frankrig findes der kun få fornemme slægter, hvis historie går så langt tilbage i tiden som Cadillacs. Både hvad angår udseende, og betydningen af detaljerne på våbenskjoldet, taler Cadillacs våben om, at storartet tapperhed og fornem stilling hjalp forfædrene til grundlæggelse af byen Detroit.– af Anette Lorentzen.

HAR DU SPØRGSMÅL?

KONTAKT OS

web@cadillac-club.dk
Proudly designed with Oxygen, by Kinga Vargedo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram